LỊCH HỌC

LỊCH TẬP

MONDAY

KBF 50

 • Time: 6:00 – 6:50
 • Coach: Mia

KBF 50

 • Time: 8:30 – 9:20
 • Coach: Mike

KBF 50

 • Time: 18:00 – 18:50
 • Coach: Mia

KBF 50

 • Time: 19:00 – 19:50
 • Coach: Mike

TUESDAY

KBF 50

 • Time: 6:00 – 6:50
 • Coach: Mike

KBF 50

 • Time: 8:30 – 9:20
 • Coach: Mia

KBF 50

 • Time: 19:00 -19:50
 • Coach: Mike

KBF 50

 • Time: 18:00 – 18:50
 • Coach: Mike

WEDNESDAY

KBF 50

 • Time: 6:00 – 6:50
 • Coach: Mia

KBF 50

 • Time: 8:30 – 9:20
 • Coach: Mia

KBF 50

 • Time: 18:00 – 18:50
 • Coach: Mia

KBF 50

 • Time: 19:00 – 19:50
 • Coach: Mike

THURSDAY

KBF 50

 • Time: 6:00 – 6:50
 • Coach: Mike

KBF 50

 • Time: ——
 • Coach: —–

KBF 50

 • Time: 18:00 – 18:50
 • Coach: Mike

FRIDAY

KBF 50

 • Time: 6:00 – 6:50
 • Coach: Mia

KBF 50

 • Time: 8:30 – 9:20
 • Coach: Mia

KBF 50

 • Time: 18:00 – 18:50
 • Coach: Mia

SATURDAY

KBF 50

 • Time: 9:00 – 9:50
 • Coach: Mike

Kid class

 • Time: 10:15-11:00
 • Coach: Mike

KBF 50

 • Time: 13:00 – 13:50
 • Coach: Mia

CLASS PACK

INDIVIDUAL

VND 390.000VND 3.500.000 VND
VALID IN A DAY, GET FIRST CLASS FREE IF YOU SIGN UP FOR A PACK

10 CLASS

VND 3.200.000VND 3.500.000 VND
320.000 VND/CLASS & EXPIRES 10 WEEKS FROM PURCHASE

20 CLASS

VND 6.000.000VND 3.500.000 VND
300.000 VND/CLASS & EXPIRES 20 WEEKS FROM PURCHASE

40 CLASS

VND 10.500.000VND 3.500.000 VND
225.000 VND/CLASS & EXPIRES 9 MONTHS FROM PURCHASE

MEMBERSHIP

1 MONTH

VND 3.500.000VND 3.500.000 VND
1 MONTH UNLIMITED ACCESS TO ALL CLASSES.

3 MONTHS

VND 9.600.000VND 3.500.000 VND
THREE MONTHS UNLIMITED ACCESS TO ALL CLASSES.

6 MONTHS

VND 16.800.000VND 3.500.000 VND
SIX MONTHS UNLIMITED ACCESS TO ALL CLASSES.

1 YEAR

VND 29.500.000VND 3.500.000 VND
1 YEAR UNLIMITED ACCESS TO ALL CLASSES.

PT

COACH MIKE/MIA VALID FOR
1 SESSION 1.200.000 VND/ 1.100.000 VND 1 DAY
10 SESSION 11.000.000 VND/ 10.000.000VND 10 WEEKS
20 SESSION 20.000.000 VND/ —- 20 WEEKS
Nhấp vào nút bên dưới để đăng ký lớp.

Để đăng ký lớp HỌC ĐẦU TIÊN VỚI GIÁ ƯU ĐÃI liên hệ qua email info@kbfkickboxingstudio.com  hoặc facebook www.facebook.com/kbfkickboxingstudio

HOTLINE

 • 0975077264 – Mike (English)
 • ​0933022646 – Oanh (Vietnamese)

ĐỊA CHỈ

 • 36 Trần Ngọc Diện, Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM.

LIÊN HỆ