LỊCH HỌC

LỊCH TẬP

MONDAY

KBF 50

 • Time: 6:00 – 6:50
 • Coach: Mia

KBF 50

 • Time: 8:30 – 9:20
 • Coach: Mike

KBF 50

 • Time: 18:00 – 18:50
 • Coach: Mia

KBF 50

 • Time: 19:00 – 19:50
 • Coach: Mike

TUESDAY

KBF 50

 • Time: 6:00 – 6:50
 • Coach: Mike

KBF 50

 • Time: 8:30 – 9:20
 • Coach: Mia

KBF 50

 • Time: 19:00 -19:50
 • Coach: Mike

KBF 50

 • Time: 18:00 – 18:50
 • Coach: Mike

WEDNESDAY

KBF 50

 • Time: 6:00 – 6:50
 • Coach: Mia

KBF 50

 • Time: 8:30 – 9:20
 • Coach: Mia

KBF 50

 • Time: 18:00 – 18:50
 • Coach: Lucas

KBF 50

 • Time: 19:00 – 19:50
 • Coach: Mike

THURSDAY

KBF 50

 • Time: 6:00 – 6:50
 • Coach: Mike

KBF 50

 • Time: 8:30 – 9:20
 • Coach: Mike

KBF 50

 • Time: 18:00 – 18:50
 • Coach: Mike

FRIDAY

KBF 50

 • Time: 6:00 – 6:50
 • Coach: Mia

KBF 50

 • Time: 8:30 – 9:20
 • Coach: Mia

KBF 50

 • Time: 18:00 – 18:50
 • Coach: Mia

SATURDAY

KBF 50

 • Time: 9:00 – 9:50
 • Coach: Mike

KBF 50

 • Time: 11:00-11:50
 • Coach: Mia

KBF 50

 • Time: 14:00 – 14:50
 • Coach: Mia

CLASS PACK

INDIVIDUAL

VND 390.000VND 3.500.000 VND
VALID IN A DAY, GET FIRST CLASS FREE IF YOU SIGN UP FOR A PACK

10 CLASS

VND 3.200.000VND 3.500.000 VND
320.000 VND/CLASS & EXPIRES 10 WEEKS FROM PURCHASE

20 CLASS

VND 6.000.000VND 3.500.000 VND
300.000 VND/CLASS & EXPIRES 20 WEEKS FROM PURCHASE

40 CLASS

VND 9.000.000VND 3.500.000 VND
225.000 VND/CLASS & EXPIRES 9 MONTHS FROM PURCHASE

MEMBERSHIP

1 MONTH

VND 3.500.000VND 3.500.000 VND
1 MONTH UNLIMITED ACCESS TO ALL CLASSES.

3 MONTHS

VND 9.600.000VND 3.500.000 VND
THREE MONTHS UNLIMITED ACCESS TO ALL CLASSES.

6 MONTHS

VND 16.800.000VND 3.500.000 VND
SIX MONTHS UNLIMITED ACCESS TO ALL CLASSES.

1 YEAR

VND 24.000.000VND 3.500.000 VND
1 YEAR UNLIMITED ACCESS TO ALL CLASSES.

PT

COACH MIKE VALID FOR
1 SESSION 1.200.000 VND 1 DAY
10 SESSION 11.000.000 VND 10 WEEKS
20 SESSION 20.000.000 VND 20 WEEKS
Nhấp vào nút bên dưới để đăng ký lớp.

Để đăng ký lớp HỌC ĐẦU TIÊN VỚI GIÁ ƯU ĐÃI liên hệ qua email info@kbfkickboxingstudio.com  hoặc facebook www.facebook.com/kbfkickboxingstudio

HOTLINE

 • 0975077264 – Mike (English)
 • ​0933022646 – Oanh (Vietnamese)

ĐỊA CHỈ

 • 36 Trần Ngọc Diện, Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM.

LIÊN HỆ